Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt to suppleant, som alle er valgt på generalforsamlingen.

Formand: Jégwan Kaaber

Sekretær: Lisbeth Jensen

Kasserer: Aase Ravn


Bestyrelsesmedlemmer:

Bente Larsen

Merete Sandager


Suppleanter:

Willy Dockweiler, 1. supl.

Susanne Hansen, 2.  supl.


Revisorer:

Steen Møller Jørgensen

BC Svenssen

Helle Johansen, suppleant

Medlemskab af grundejerforeningen


Medlemmer af foreningen er enhver person, som iflg. tingbogen er ejer af parceller udstykket til somerhus-bebyggelsen fra matr. nr. 9a, Svenstrup by, Tårnborg sogn, dog højst 2 personer.


Medlemmerne hæfter ikke solidarisk.


Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og betales pr. matrikel.


Kontingent: 500 kr pr. år pr. matrikel

Forfaldsdato: 1. juli hvert år
Bank: Danske Bank, reg. 1551, konto 0008082944

Matrikler


Vinkelager 1 - 23

Tværager 1- 9

Stibjergvej 82, 84, 86, 88, 90, 114

Strandkanten